Soo dhawoow.

Somali Welcome Text

Howard Center waa hay’ad u adeegta deggeneyaasha Deegaanka Chittenden iyo waliba jiidaha kale ee Vermont. Waan kugu soo dhameyneynaa beesha. Waxaan annagu halkan u joognaa sidii adiga aan kuu caawin lahayn.

Waxaan bixinaa:

  • Kala talainta khamriga iyo duroogada
  • Adeegyada dhibaatada deg-degga ah
  • Taageerada iyo la-talinta loogu talagalay carruurta, qaan-gaarka, iyo qoysaska.
  • Taageero la siiyo dhammaan dadka da' kasta ah ee leh naafanimada kobaca iyo qoysaskaooda.

Waa kuwan lambarrada qaarkood ee aad u wici karto si aad u hesho caawimo:

  • Khadka dhibaatada deg-degga ah ee u furan 24-Hour looguna talagalay dadka qaangaarka ah: 802.488.6400.Waxaad la hadli doontaa shaqaale afka Ingiriisiga ku hadla oo kuu heli kara adeegyada turjumaadda iyada oo loo maro taleefanka.
  • Khadka dhibaatada deg-degga ee loogu talagalay carruurta iyo qoysaska: 802.488.7777. Waxaad la hadli doontaa shaqaale afka Ingiriisiga ku hadla oo kuu heli kara adeegyada turjumaadda iyada oo loo maro taleefanka.
  • Adeegyada Caafimaadka Dhimirka iyo Si-Xun-ula-Dhaqanka walaxda ee loogu talagalay Dadka Qaangaarka ah: 802.488.6200. Waxaad la hadli doontaa shaqaale afka Ingiriisiga ku hadla oo kuu heli kara adeegyada turjumaadda iyada oo loo maro taleefanka.
  • Adeegyada, Dhallinta iyo Qoyska: 802.488.6600. Waxaad la hadli doontaa shaqaale afka Ingiriisiga ku hadla oo kuu heli kara adeegyada turjumaadda iyada oo loo maro taleefanka.
  • Adeegyada Kobaca: 802.488.6500. Waxaad la hadli doontaa shaqaale afka Ingiriisiga ku hadla oo kuu heli kara adeegyada turjumaadda iyada oo loo maro taleefanka.

Barnaamijka Dib u dajinta qaxootiga Vermont: 802.655.1963. Waxaad la hadli kartaa qof ku hadla luqaddaada oo adiga kaa caawin kara marin inaad u hesho adeegyada Howard Center.

Xarunta Caafimaadka Beesha ee Burlington: 802.864.6309. Waxaad la hadli kartaa qof ku hadla luqaddaada oo adiga kaa caawin kara marin inaad u hesho adeegyada Howard Center.